työhyvinvointikaista Seija Strömberg

Esimerkkejä toiminnastani työnohjaajana / kehittäjänä

 • Muutosprosessin läpivienti
 • Yhteisen työkulttuurin löytäminen ja erilaisuuden näkeminen työyhteisöä rikastuttavana tekijänä auttoi uuden me-hengen syntymistä kahden oppilaitoksen yhdistyessä.

 • Työilmapiirin parantaminen
 • Keskustelun lisääntyminen ja toisten näkökulmien ymmärtäminen sekä kannustamisen ja kiittämisen lisääminen kohensivat merkittävästi tulehtunutta ja klikkiytynyttä työilmapiiriä.

 • Työtyytyväisyyden parantaminen
 • Jokaisen työyhteisön jäsenen osallistaminen kehittämiseen lisäsi kokemusta työntekijän arvostuksesta ja todellisesta vaikutusmahdollisuudesta niin, että se motivoi sanoista tekoihin ja työtyytyväisyys parani selvästi.
 • Kriisityönohjaus
 • Kriisissä tilanne on syystä tai toisesta lukkiutunut. Syyllisen etsiminen ei auta, vaan työnohjaaja / kehittäjä on auttanut löytämään tapoja toimia tilanteissa toisin kuin aikaisemmin. Jokainen on ottanut vastuun omasta työkäyttäytymisestään.

 • Johtajuuden tukeminen
 • Esimies hyötyi peilistä ja mahdollisuudesta jakaa ajatuksiaan hyväksyvässä ilmapiirissä dialogisissa keskusteluissa.

 • Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ylläpitäminen
 • Työyhteisössä on kaikki hyvin, mutta se on halunnut työnohjauksen, koska on kokenut, että työnohjaus mahdollistaa jatkuvan oman työn ja yhteistyön toimivuuden reflektoinnin ja vaativan moniammatillisen työn kehittämisen.

Julkaisut

 • Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät. Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet (Sirpa Syvänen, Pirjo Erätuli, Antti Kokkonen, Raili Nederström, Seija Strömberg, TYKES, 2008)

 • Välittämisen pedagogiikka (Ulla Piironen-Malmi ja Seija Strömberg, TAMMI, 2008)

 • Dialogisen johtamisen palapeli - kehittämisen työkaluja esimiehille (Antti Kokkonen, Seija Strömberg, Sirpa Syvänen,TTK, 2014)

 • PAREMPI VANHUSTYÖ – menetelmiä johtamisen kehittämiseen (toim. Jenni Kulmala, PS-kustannus, 2017)

 • TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN SEURAKUNNASSA (Seija Strömberg, Työturvallisuuskeskus, 2023)

 

kirjankansikuva Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät
kirjankansikuva Välittämisen pedagogiikka
kirjankansikuva Dialogisen johtamisen palapeli
kirjankansikuva Parempi vanhustyö

kirjankansikuva Työhyvinvoinnin kehittäminen seurakunnassa