työhyvinvointikaista Seija Strömberg

Koulutus

 • Lastentarhanopettaja, Jyväskylän yliopisto, 1977

 • Kasvatustieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto, 1985

 • Auskultointi ammatillisen koulutuksen opettajaksi, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, 1994

 • Työnohjaaja, 1996

 • Gerontologian aineopinnot (35 ov), Jyväskylän yliopisto, 2001

 • Johtaminen ja työhyvinvointi (15 ov), Helsingin ammattikorkeakoulu, 2002

 • Tutkimusavusteinen työelämän kehittäminen (työyhteisökehittäjä) (PD 40 ov), Tampereen yliopisto, 2004

 • Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitovalmentaja, MLP, 2004

 • Osaava esimies – The Leadership Development Process -valmentaja, MLP, 2006

 • YKT (Yhdessä kehittäminen työpaikalla) -valmentaja 2017

Työkokemus

 • Lastentarhanopettaja 1979 - 1982

 • Lastentarhanopettajaopiston opettaja 1982 - 1985

 • Kasvatustieteellisten aineiden tuntiopettaja eri oppilaitoksissa 1985 – 1990

 • Kasvatustieteellisten aineiden opettaja sosiaalialan oppilaitoksessa (nyk. Keuda-Tuusula) 1990 - 2004

 • Työnohjaaja (mm. päivähoidossa, koulussa, terveydenhoidossa, vanhustyössä, vammaistyössä, päihde- ja mielenterveystyössä, lastensuojelussa), ryhmä- ja yksilöohjauksia

 • Työyhteisökehittäjä pitkäkestoisissa työyhteisöjen kehittämisprojekteissa eri organisaatioissa, 2004 alkaen

 • Pääkouluttaja Asiantuntijajohtamisen kurssilla, Helsingin yliopisto, Farmasian laitos, vuosina 2005, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2022, 2024

 • Koulutusta ja luennointia työyhteisöissä mm. esimies- ja alaistaidoista, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoista, johtamisesta, työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta

 • Yrittäjänä vuodesta 2003

 • Kunteko2020- ja Kuntatyö2022 -hankkeissa asiantuntijana / sparraajana